قانون استفاده عادلانه :

با توجه به اینکه سرویس های پرسرعت، به صورت اشتراکی به مشترکین ارائه می گردند، مهسان نت به منظور افزایش سطح کیفی خدمات خود و همینطور افزایش رضایت مشترکین، ضریب اشتراک گذاری خدمات خود را تا حد بسیار زیادی کاهش داده است تا کاربران به سرعتی فراتر از میزان سرعت مشخص شده در قرارداد دست یابند.
اما چنانچه کاربران سرویس های نامحدود، به صورت مستمر از طریق ابزارهای دانلود، مصرف بالایی داشته باشند، بی شک این عمل منجر به افت کیفیت خدمات برای سایر کاربران گشته و موجبات نارضایتی ایشان را فراهم خواهد نمود.
از این رو مهسان نت به منظور جلوگیری از نارضایتی تمامی کاربران خود و تضمین کیفیت خدمات پرسرعت خود در تمامی ساعات شبانه روز و نیز اطمینان از بهره مندی تمامی کاربران از سطح یکسان خدمات، سیاست استفاده عادلانه را در پیش گرفته و اقدام به اعمال آن بر روی سرویس های نامحدود نموده است.
این سیاست، دسترسی به سرعت بالاتر و کیفیت بهتر را برای تمامی کاربران امکان پذیر نموده و مانع از مصرف بی رویه خدمات توسط کاربران پرمصرف می گردد.
بی شک عدم وجود این قانون باعث خواهد گردید تا بیشترین پهنای باند در اختیار مشترکین پرمصرف و میزان محدودتری در اختیار سایر مشترکین قرار گیرد.
سیاست استفاده عادلانه بر روی خطوط مشترکین پرمصرف اعمال خواهد گردید و تا زمان بازگشت میزان مصرف ایشان به حالت عادی، ادامه خواهد داشت. به بیان دیگر با اعمال این سیاست، کاهش ضریب اشتراک به منظور دستیابی به سرعت های بالاتر از قرارداد برای این دسته از کاربران اعمال نخواهد شد.