راهنمای پرداخت :
همانطور که در شکل زیر آمده است، به منظور پرداخت آنلاین به اطلاعات زیر نیاز می باشد.
شماره کارت :
کد 16 رقمی روی کارت بانکی شما شماره کارت شما می باشد.
کلمه عبور (رمز اینترنتی یا رمز دوم) :

رمز خرید اینترنتی، با رمزی که شما هنگام استفاده از دستگاههای خود پرداز ATM وارد می نمائید متفاوت می باشد. برای فعال کردن رمز خرید اینترنتی به شعب یا دستگاه های خود پرداز بانک صادر کننده کارت خود مراجعه فرمایید.

کد سه رقمی کارت (cvv2) :

کد CVV2 به صورت یک عدد سه رقمی (و به ندرت چهار رقمی) مانند شماره 16 رقمی، بر روی اکثر کارت ها حک شده است. در برخی کارت ها کد CVV2 در ادامه شماره 16 رقمی روی کارت حک شده است. در این صورت 16 رقم کارت را از چپ به راست جدا کنید. رقم های باقی مانده کد CVV2 کارت شما می باشد.

تاریخ انقضاء :

تاریخ انقضاء بر روی اغلب کارت های بانکی حک شده است. اگر روی کارت شما تاریخ انقضاء وجود ندارد. از عدد 12 به جای ماه و از 99 به جای سال انقضای کارت استفاده نمایید. 

توجه! شما با استفاده از کلیه کارتهای بانکی عضو شبکه شتاب می توانید از دروازه پرداخت بانک های پارسیان و ملت که طرف قرارداد مهسان نت می باشند اقدام به پرداخت وجه بصورت آنلاین نمایید.