شماره شبا شماره کارت شماره حساب نام بانک
IR310540120580001350826000 6221 0610 7071 6750 800-1350826-0 پارسیان
IR800620000000202482027006 6362 1410 8573 6768 0202482027006 آینده
کلیه حساب ها به نام پوریا حیدری می باشند
تمدید اشتراک به روش های زیر امکان پذیر است :
پرداخت اینترنتی :
جهت واریز وجه به صورت اینترنتی (با استفاده از کلیه کارت بانک های عضو شتاب)، از قسمت پرداخت اینترنتی استفاده نمایید.
واریز به حساب :
جهت واریز وجه از طریق بانک یا عابر بانک، مبلغ مورد نظر را به یکی از شماره های معرفی شده واریز نموده، سپس فرم واریز وجه را تکمیل نمایید.