نام کاربری آدرس ترافیک روزانه سرعت اتصال نوع سرویس
mahsan archive.mahsan.net 2 گیگابایت 20 مگابیت کابلی
2 مگابیت بیسیم
آرشیو مهسان، همه روزه از ساعت 12 الی 24 در دسترس می باشد
استفاده از آرشیو مهسان، برای کلیه مشترکین مهسان نت رایگان می باشد.
اتصال به آرشیو، از طریق وب و برنامه های FTP Client (مانند Filezilla)، از آدرس و نام کاربری معرفی شده امکانپذیر می باشد.